Detail aktuality

Praha 2 se stane vorařskou obcí

Praha 2 se stane vorařskou obcí
11. 8. 2021

Řeka není jen místem vodních sportů, v minulosti dávala mnoha lidem především obživu. S Vltavou a životem kolem ní byl spjat charakter Podskalí, rázovité čtvrti, jejíž území je dnes součástí Prahy 2. Podskalí i s jeho rázovitým slangem zaniklo, vzpomínky zůstávají. I díky němu letos v září získá Praha 2 titul Vorařská obec. Stane se tak v rámci oslav 150. výročí založení pražského Vltavanu, nejstaršího spolku u nás.

Praha 2 se tak zařadí mezi dvaadvacet měst a obcí z různých evropských zemí, které už titul mají. Jedná se o města, kde působí vorařské spolky, jejichž snahou je zachovat tradici vorařského řemesla i pro příští generace. Praha 2 obdrží certifikát a oficiální vlajku Mezinárodní vorařské asociace.

„Činnost Vltavanu považuji za kulturní dědictví neodmyslitelně spjaté s Prahou 2. Spolek udržuje povědomí o historii a tradicích a pořádá zajímavé akce. Naše městská část jeho kulturní a osvětovou činnost podporuje,“ konstatuje Jaroslav Šolc, místostarosta Prahy 2 pro oblast kultury.

V Podskalí končívala odpradávna svoji pouť po Vltavě a jejích přítocích většina vorů, které plavily dřevo z jižních Čech a Šumavy. Poslední z nich připlul do Prahy v 60. letech minulého století. Podle písemné zprávy se již od roku 1088, za vlády krále Vratislava, vytínalo clo z každého voru, který do Prahy připlul. Tento poplatek náležel Vyšehradské kapitule. Později byla postavena budova celnice na Výtoni, ve které je dnes muzeum voroplavby.

V současné době jsou vazby mezi pražským Vltavanem a radnicí Prahy 2 bohaté a živé. Prahou 2 každoročně prochází krojovaný vltavanský průvod s prapory, živou muzikou a policisty na koních. Pro Podskaláky je to událost, lidé se vyklánějí z oken a mávají průvodu. Členové Vltavanu se každým rokem účastní Vinobraní na Grébovce a s radními Prahy 2 zahajují mezi prvňáčky první školní den. Radnice také uděluje záštitu vltavanským akcím.                                               

Vloni a letos však většinu akcí poznamenala opatření proti šíření covidu. Oslavy založení pražského Vltavanu se tak přesunuly z letošního června na září. Program se bude upřesňovat do poslední chvíle podle aktuální situace.

Foto: Každoroční plavba historickým šífem spolku Vltavan

Zpět na aktuality | Zpět na úvodní stránku