Detail aktuality

UNIQA podporuje zdravý životní styl v životním pojištění. K programu DOMINO mohou klienti využít i trendy asistenční služby

UNIQA podporuje zdravý životní styl v životním pojištění. K programu DOMINO mohou klienti využít i trendy asistenční služby
29. 8. 2021

Finanční skupina UNIQA, jejíž součástí je i pojišťovna, je titulárním partnerem 108. UNIQA Primátorek. Podporuje sport a obecně zdravý životní styl. A veslování je jedním ze zdravých sportů, který posiluje rovnoměrně celé tělo. I ve svém celoživotním programu pojištění DOMINO, který UNIQA každoročně aktualizuje a doplňuje, dbá na to, aby podpořila uvědomělé klienty. K pojištění zákazníkům v souladu se svou strategií všestranné péče nabízí také inovativní asistenční služby pro prevenci a zdraví na každý den.

UNIQA pojišťovna pro každý rok připravuje vylepšení svého celoživotního programu pojištění DOMINO určeného pro jednotlivce či celé rodiny. Jde skutečně o program, protože může doprovázet klienty celý jejich život a flexibilně reagovat na změny v jednotlivých fázích: narození dítěte, start jeho samostatného života, sňatek, vlastní děti do rodiny, sjednání hypotéky či jiného finančního závazku, kariérní postup, odchod dětí z domova, ale i rozvod nebo úraz a dlouhodobější pracovní neschopnost. To vše představuje okamžiky, kdy je užitečné upravit jak krytí možných rizik, tak výši pojistných částek. A DOMINO to samozřejmě umí.

Stále přitom zohledňuje moderní trendy: cenovým zvýhodněním oceňuje ty, kteří dbají na zdravý životní styl. Nejvýhodnější sazbu tak dostanou štíhlí nekuřáci. Ti ušetří na pojistném asi 20 %. UNIQA také bere v úvahu prodlužující se aktivní život naší populace. Oba tyto faktory jsou významné, protože životní pojištění si podle dlouhodobých statistik sjednávají ve
velké míře odpovědní lidé v nadprůměrné zdravotní a fyzické kondici, kteří o sebe dbají.

Vedle širokého pojistného krytí nejrůznějších rizik v životních programech DOMINO nabízí UNIQA v souladu se svojí strategií všestranné péče o zákazníka rovněž sestavu inovativních asistenčních služeb pro každý den. „Aktuálně chceme doprovázet naše klienty i v běžném životě, nejen v okamžiku vzniku pojistné události. Náš koncept asistence jim může sloužit průběžně a přispívat k lepší ochraně jejich zdraví každý den,“ popisuje záměr Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA.

A jaké služby konkrétně UNIQA ve spolupráci s partnerskou společností poskytuje?

  • Druhý lékařský názor: při vážnějším onemocnění se někdy vyplatí konzultace se špičkovým specialistou, aby posoudil prognózu a dosavadní léčbu. Klient UNIQA si vybere odborníka z mezinárodního rejstříku. V něm jsou zastoupeny rakouské, německé, britské, belgické, ruské či americké a další kapacity z různých oborů. Služba je poskytována včetně překladů dosavadní zdravotní dokumentace pacienta. Ten obdrží do 7 dnů překlad zprávy dotyčného experta. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že zahraniční experti přispěli ve čtvrtině řešených případů k opravě nebo doplnění diagnózy, v 15 % odhalili nesprávnou dosavadní léčbu a ve 20 % doporučili doplňující vyšetření k detailnějšímu vyjasnění zdravotního stavu pacienta.
  • AIDA Coach: digitální aplikace fungující jako osobní trenér klienta. Program byl sestaven podle nejnovějších vědeckých poznatků. Po vyplnění osobních charakteristik aplikace vyhodnotí biologický věk a vliv životního stylu na dožití. Po analýze přinese dotyčnému individuální tipy pro zdravější život v oblasti stravování a pohybu, případně poskytne on-line konzultaci s nutričním specialistou. Současně je aplikace nastavena tak, aby odměnila uživatele za to, že s ní pracuje.
  • Jedním z benefitů může být genetický test zdarma odhalující predispozice jedince. Ty pro něj mohou například znamenat horší snášenlivost nebo zažívací potíže ve vztahu k některým potravinám, jimž je lepší se vyhnout. DNA test zjišťuje rovněž možné zátěže a pravděpodobnost vzniku konkrétních onemocnění do budoucna. Včasné odhalení napomůže k nastavení zdravějšího životního stylu jako prevenci či k medicínskému řešení potenciálního problému.
  • AIDA Sympton Checker: v režimu 24/7 lze on-line konzultovat zdravotní příznaky klienta. Diagnostika stanoví předběžnou diagnózu a doporučí další postup. Jde vlastně o virtuálního lékaře. Ten umí nasměrovat pacienta ke správnému specialistovi.
  • Loni byla doplněna poradna k pandemii COVID-19. Součástí jsou individuální on-line konzultace s psychologem o tom, jak zvládnout úzkost a stres z pandemie. Získat lze i tipy, jak si usnadnit práci z domova nebo jak mluvit o pandemii s dětmi.

Pandemie urychlila akceptaci distančních služeb
Krize spojená s globální pandemií a omezujícími opatřeními urychlila ochotu zákazníků přesunout se do on-line prostoru a přijímat digitální řešení i v oblasti zdraví. Ta přispěla i k enormnímu rozvoji telemedicíny za poslední rok. „On-line poradenství s lékaři pomáhá aktuálně minimalizovat rizikové osobní kontakty, ale současně nezanedbávat prevenci a péči o zdraví. Naše asistence se do tohoto formátu hodí,“ konstatuje Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA.

Zpět na aktuality | Zpět na úvodní stránku